top of page
Screen Shot 2013-11-19 at 14.27.52_1.png
Hoe weet ik hoever mijn dossier staat?

 

In principe wordt  tijdens het eerste gesprek de werkwijze uitgelegd, en kan u deze verder volgen.

Vooreerst moeten alle schulden, die ontstaan zijn voor de datum van toelaatbaarheid, gekend zijn en moeten de schuldeisers de termijnen respecteren . Eens deze termijnen verstreken zijn, kan de schuldmassa bepaald worden, en kan geoordeeld worden of er een plan ( minnelijk aanzuiveringsregeling) kan voorgesteld worden. Hiervoor moeten er voldoende inkomsten beschikbaar zijn.

De bepaling van de duurtijd van het plan is eerder wiskundig: wanneer bepaald is welk bedrag maandelijks ingehouden wordt om deze schulden te betalen,  en het bedrag dat dient terugbetaald worden, kan de duurtijd bepaald worden. Indien niet alles kan terugbetaald worden, dient de maximumtermijn gerespecteerd te worden. Gelet op de recente wetswijzigingen, is het niet eenvoudig hierop een termijn te kleven. In principe zou dit zeven jaar zijn, maar voor oudere dossiers geldt dit niet en de rechter kan uitzonderingen toelaten.  Zo is het niet abnormaal dat dit tien jaar in beslag zal nemen.

Eenmaal deze parameters gekend zijn, ontvangt u als eerste het voorstel, waarin alle gegevens vermeld zijn en waarin de afbetalingsmodaliteiten voorgesteld worden. Tegelijkertijd ontvangen de schuldeisers ook deze cijfers, vooral met het oog op correcties en eventuele aanvullingen op de geregistreerde cijfers. In deze fase wordt dit bij gewone briefwisseling verzonden.

 

Kort hierop, ontvangt u de definitieve versie, eventueel aangepast, maar dit maal aangetekend, aangezien de termijnen vanaf nu lopen om te reageren( twee maanden).

Na deze twee maanden , wanneer iedereen akkoord is, wordt dit ter homologatie aan de rechter voorgelegd. Eenmaal deze homologatie wordt uitgesproken, ontvangt u bij gerechtsbrief dit plan vanwege de rechtbank en is het plan definitief. Het is niet abnormaal dat er tussen de ontvangst van het plan van de schuldbemiddelaar en de homologatie, enkele weken verstrijken.

Tenslotte, na de homologatie, ontvangt u van de schuldbemiddelaar de te voorziene betalingen, en jaarlijks krijgt u bij de betaling aan de schuldeisers, het overzicht van wat betaald is.

Sedert de recente wetswijziging zal u in de toekomst ook jaarlijks een overzicht ontvangen, op de verjaardag van het vonnis dat u toeliet tot de collectieve schuldenregeling .

Met al deze informatie is het mogelijk uw dossier verder op te volgen maar moet dit uiteraard zorgvuldig bijgehouden worden.

 

Kan mijn plan vervroegd terugbetaald worden?

Bij het beantwoorden van deze vraag moeten twee hypotheses voorzien worden:

  • Uw plan voorziet in de volledige betaling van alle hoofdsommen: hier bestaat zonder grote aanpassing de mogelijkheid om vroeger terug te betalen, indien er voldoende fondsen zijn. De schuldeisers zullen immers sneller dan voorzien hun fondsen terugkrijgen, waardoor er geen bezwaar zal zijn.

  • Uw plan voorziet niet in de volledige terugbetaling: Wanneer uw plan slechts in een gedeeltelijke terugbetaling voorzien, is het niet zonder meer mogelijk enkel dit deel terug te betalen wanneer de mogelijkheid zich voordoet: stel dat u 20% terugbetaald van de hoofdsommen na verloop van zeven jaar, en na jaar twee doet de mogelijkheid zich voor dit bedrag eenmalig te voldoen, dan is dit een betaling dat als extra dient beschouwd te worden, naast het plan dat reeds loopt. Pas wanneer 100% van de hoofdsommen kan betaald worden, kan een plan sneller uitgevoerd worden dan voorzien.

U heeft een attest nodig

Gelieve ons te contacteren via het contactformulier "attest nodig" . U kan dit invullen door hier te klikken.

U wil een wijziging melden
Gelieve ons te contacteren via het contactformulier "wijziging melden". U kan dit invullen door hier te klikken.
U wil weten of er gelden gestort werden?

Gelieve ons te contacteren via het contactformulier. U kan dit invullen door hier te klikken.

bottom of page