top of page
Screen Shot 2013-11-19 at 14.27.52_1.png

WAT IS CSR? Een CSR is een gerechtelijke procedure voor personen met schuldoverlast. De rechter stelt een schuldbemiddelaar aan die een afbetalingsplan opmaakt voor al uw schulden. De schuldbemiddelaar ontvangt al uw inkomsten. Een deel wordt gebruikt om uw schulden af te betalen. Uzelf krijgt een deel (leefgeld) om uw dagelijkse behoeften, zoals eten, huur, vaste kosten, … te betalen.

 

DOEL? Uw schulden afbetalen en tijdens de afbetaling nog menswaardig kunnen leven, zonder de voortdurende druk van schuldeisers en gerechtsdeurwaarders.

 

VOOR WIE? Personen met een grote schuldenlast die men onmogelijk kan terugbetalen binnen een redelijke termijn. Handelaars komen, net als vennootschapsvormen (nv, bvba, ...), niet in aanmerking.

KAN IK GEWEIGERD WORDEN VOOR EEN CSR? Ja. Wanneer het inkomen van uw gezin lager is dan het bedrag dat niet voor beslag vatbaar is, kan de rechter uw aanvraag weigeren.

 

KRIJG IK MIJN KINDERGELD NOG? Ja, de schuldbemiddelaar ontvangt de kinderbijslag en houdt hiermee rekening bij de berekening van uw leefgeld.

 

KAN IK NOG ZELF MIJN BUDGET BEHEREN? Dat hangt af van het afbetalingsplan dat u samen met uw schuldbemiddelaar hebt opgesteld. Sommige onkosten zullen door hem betaald worden, andere moet u zelf betalen. Het is belangrijk dat u tijdig al uw facturen (huur, water, elektriciteit, …) betaalt. Lukt het niet, bespreek dat dan zo snel mogelijk met uw schuldbemiddelaar. Zo voorkomt u nieuwe schulden.

 

MAG IK MIJN SCHULDBEMIDDELAAR ZELF KIEZEN? U mag een schuldbemiddelaar voorstellen, maar de rechter is niet verplicht om uw keuze te volgen.

 

KAN IK VERANDEREN VAN SCHULDBEMIDDELAAR? Wanneer u een probleem hebt met uw schuldbemiddelaar, kunt u de rechter vragen om op te treden of om een andere schuldbemiddelaar aan te stellen. Een rechter zal dat laatste echter niet snel doen.

 

KAN IK CSR ZELF STOPZETTEN? Ja, dat kan door een brief te schrijven naar de rechter. Maar dat is niet zonder gevolgen. De schuldeisers kunnen opnieuw beslag leggen op uw inkomen en goederen.

 

HOEVEEL LEEFGELD ZAL IK KRIJGEN? Uw leefgeld moet altijd hoger zijn dan het bedrag dat u zou krijgen als u een OCMW-uitkering geniet vermeerderd met de kinderbijslag.

 

IS CSR GRATIS? Een schuldbemiddelaar werkt niet gratis. De lonen liggen vast. De betaling wordt opgenomen in uw afbetalingsplan.

bottom of page