top of page
Screen Shot 2013-11-19 at 14.27.52_1.png

Over de taak van de schuldbemiddelaar bestaan nogal wat onduidelijkheden. De basistaak is een plan uit te werken voor de schulden , ontstaan voor de datum van toelaatbaarheid. Dit is de datum van aanvang van de collectieve schuldenregeling, datum van het vonnis. Schulden die later zijn ontstaan, noemt men boedelschulden. Deze horen niet in een plan opgenomen te worden, maar wel vanuit het leefgeld betaald te worden.

Aangezien in mijn dossiers het leefgeld onmiddellijk en maximaal aan de verzoekers wordt overgemaakt, komt het de verzoekers toe dit prioritair te regelen en zal de schuldbemiddelaar dit niet regelen, maar wel de verzoekers zelf.

bottom of page