• Schuldbemiddeling
  • Ik heb een dossier
  • Bemiddeling familiezaken
  • Beschikbaarheid
  • Contact

 

Aankondigingen

Tijdens de grote vakantie is het kantoor niet altijd bereikbaar: kijk op de agenda voor de laatste info!

Bemiddelaar in familiezaken!

De bemiddelaar is een neutraal persoon, die zal trachten te luisteren naar de partijen die in het conflict zijn. Dit luisteren is meer dan het gebruiken van de oren. Het luisteren dat hier bedoeld wordt omvat meer. De bemiddelaar is meerzijdig-partijdig: hij zal luisteren naar alle betrokken partijen.Vooral in materies zoals echtscheiding of andere familiale conflicten , is dit ongetwijfeld de meest aangewezen manier om met dit conflict om te gaan: immers wordt er in dit type van conflicten nog nauwelijks met elkaar gepraat, en nog minder geluisterd, zodat de bemiddeling het meest aangewezen is om minstens de dialoog terug aan te vatten. Een gesprek met alle betrokken partijen is de hoofdbetrachting, maar ook een individueel gesprek behoort tot de mogelijkheden, waarbij de bemiddelaar op dat ogenblik de personen probeert aan te zetten tot latere dialoog.